Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
09:51
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
że mnie nie kochano, po prostu.
— M. Pawlikowska-Jasnorzewska "Ofelia"
Reposted fromosiaka osiaka viaklvgfwef klvgfwef
12:21
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator vialittlefool littlefool
12:21
3221 86be
Reposted fromseverine severine viathelittleprince thelittleprince
12:20
Wszyscy zrzucali winę na mnie. Zauważyłem, że prawie zawsze tak robią. Przypuszczam, iż uważają, że zniosę to najlepiej.
— Andrew Roberts; Hitler i Churchill. Sekrety przywództwa
Reposted fromnewnightmare newnightmare
12:20

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialittlefool littlefool
12:19
0073 5a73
Reposted frompesy pesy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:42
0073 5a73
Reposted frompesy pesy vianezavisan nezavisan
18:19
0973 0127 500
no troszkę.
18:17
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:17
8672 f2db 500
Reposted fromzajebela zajebela viamononok mononok
18:16
5713 3bca

4gifs:

Chicken didn’t recognize her friend with his new haircut. [video]

Reposted fromangelicality angelicality vianezavisan nezavisan
18:15
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight
18:15
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla
18:15
6856 bc64
Orphan Black S02E02
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
18:13
4130 f852
Reposted fromnfading nfading
18:13
4656 20cd
Reposted fromnfading nfading
19:07
0342 7c53
Reposted fromthinredline thinredline
19:06
3120 fd3d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
19:06
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka
19:05
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl